PlÃ¡Ä je pÅ™irozený

To, jak vnímáme plÃ¡Ä se formuje už bÄ›hem naÅ¡eho dÄ›tství. Bohužel právÄ› mnohdy tam jsou zasazeny nesprávné programy. SchválnÄ› si vzpomeňte, kolikrát jste za své dÄ›tství a dospívání slyÅ¡eli vÄ›ty jako: 

  • nebreÄ, nejsi pÅ™eci žádná bábovka
  • nebreÄ nebo ti jeÅ¡tÄ› pÅ™idám, abys mÄ›l proÄ
  • nebreÄ, vždyÅ¥ se tak nic nestalo
  • nebreÄ, tohle nejsou starosti, poÄkej až budeÅ¡ dospÄ›lý
  • nebreÄ, to nemůže tak bolet
  • nebreÄ, plÃ¡Ä ti stejnÄ› nepomůže

muž

SamozÅ™ejmÄ› to tak nemÄ›li úplnÄ› vÅ¡ichni, ale velká Äást populace se s bagatelizací pláÄe nÄ›kdy setkala. Možná vás teÄ napadá, co ale dotyÄnému říct. Možností je hned nÄ›kolika my si je níže ukážeme. Ale vůbec nejdůležitÄ›jší vÄ›c, aÅ¥ už jde o dítÄ› nebo dospÄ›lého je, brát jeho pocity, emoce a z toho následný plÃ¡Ä vážnÄ›. NezlehÄovat ani nezesměšňovat jeho problém.

Každý reagujeme jinak a máme jinou povahu, co jednoho absolutnÄ› rozhodí, druhého na tuty rozpláÄe. Nic ale není důvod se jednomu nebo druhému posmívat.

Co tedy říkat místo „nebreÄ“?

1) jsem tady s tebou

VyjádÅ™ete druhému úÄast. Už jen to, že budete u nÄ›j a bude vÄ›dÄ›t, že v tu smutnou chvíli není sám mu moc pomůže.

2) pověz mi o tom víc

VyzvÄ›te druhého, aby vám detailnÄ› povÄ›dÄ›l, proÄ breÄí. Pouze naslouchejte, vyvarujte se nevyžádaných rady. Jen nabídnÄ›te ucho k poslechu a rameno k vyplakání.

3) vím, že to není fér

Ukažte, že situaci vidíte stejnÄ›. A totiž nefér. Jen pozor, toto říkejte, jen pokud si to skuteÄnÄ› myslíte.

4) je v pořádku plakat

PlÃ¡Ä je naprosto pÅ™irozená emoce a tak dotyÄnému sdÄ›lte, že je v pořádku, když popustí vÅ¡echny slzy z oÄí.

žena

5) je mi líto, co se ti stalo

VyjádÅ™ete úÄast, podporu i porozumÄ›ní.

6) pomůžu ti to zvládnout

Tato vÄ›ta může dotyÄnému skuteÄnÄ› hodnÄ› pomoci. VÄ›domí, že na problémy a starosti není sám působí jako balzám.

7) tohle je pro tebe opravdu nároÄné

Druhý bude mít pocit, že mu rozumíte a chápete vážnost jeho smutku.