NÄ›kdy jsem si říkala, že poÄítaÄe jsou opravdu hodnÄ› složité a že poÄítaÄ je jenom pro vyvolené. Jenomže moje kamarádka mi Å™ekla, že tohle není vůbec žádná pravda. Prý ÄlovÄ›k si dokonce může vydÄ›lávat peníze i online, a to například když hraje různé hry anebo se také stará o reklamy. Já mám například svůj vlastní e-shop, kde prodávám bazarové zboží. Je to například obleÄení anebo také boty. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by opravdu bylo, kdyby tÅ™eba lidé také peÄovali o své peníze a o své finanÄní zdraví. Protože jsem se také dozvÄ›dÄ›la, že mnoho lidí v dneÅ¡ní dobÄ› vůbec neumí finanÄnÄ› pÅ™emýšlet a že také neumí Å¡etÅ™it peníze anebo že bezmyÅ¡lenkovitÄ› utrácí.

Studujete online?

A že nejvíce lidé utrácejí tak, že nakupují online. Protože vlastně takhle, když nakupují a utrácejí peníze online jako přes nějaké online e-shopy, tak potom lidé také nemají žádný přehled o svých financích. Je to docela škoda, protože jsem si řekla, že opravdu nejlepší by bylo, kdyby třeba lidé si také dali nějaké limity na své karty, jenomže ono to prý někdy nejde. Anebo lidé nevyhledávají žádné limity na své kartě. Oni je nechtějí, proto jsem si řekla, že když nakupuji opravdu online, že by bylo nejlepší, třeba kdybych si také dala nějaké limity, jenomže mě se tohle také nechce dělat. Ale vždycky dávejte pozor, komu a co a jak platíte.

Online práce je Äastá.

Jedná se o poÄítaÄe a o virtuální svÄ›t. I když je informaÄní technologie už velice kvalitní a je na vysoké úrovni, tak nikdy nevíte, jestli vás tÅ™eba nÄ›jaký hacker nemůže nÄ›jak podvést a potom to dopadne tak, že pÅ™ijdete o své peníze a o veÅ¡keré úspory, takže potom budete neÅ¡Å¥astní a nebudete vÄ›dÄ›t, co máte dÄ›lat, protože pÅ™ijdete díky informaÄní technologii a nÄ›jakému hackerovi o vÅ¡echny peníze. Tohle se stalo mojí kamarádce a Å™eknu vám, že je to opravdu smutné. To, že moje kamarádka z toho byla potom dva mÄ›síce úplnÄ› bezradná a bezmocná a smutná, protože pÅ™iÅ¡la o Å¡edesát tisíc korun. A to položí každého!