Technické vÄ›ci, jsou takové vÄ›ci, co ÄlovÄ›k vyhledává opravdu skoro každý den. Já si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé také dbali o to, aby hlavnÄ› technické vÄ›ci udržovali v pořádku a také v bezpeÄí a v ÄistotÄ›, protože pokud nÄ›které vÄ›ci neudržujete v bezpeÄí a v ÄistotÄ›, tak se potom také mohou rozbít anebo také mohou být ÄlovÄ›ku nebezpeÄné. Já to myslím například tak, tÅ™eba když si pořídíte nÄ›jaký stroj nebo kuchyňský robot, potom se vám tÅ™eba poÅ¡kodí drát, tak se může stát také nehoda, že vám to vyhoří anebo že dostanete ránu elektrickým proudem. Tohle se mi stalo pÅ™i fénování. Já jsem mÄ›la už nÄ›jaký rozbitý a pofidérní fén na vlasy, jenomže jsem potÅ™ebovala rychle vyfénovat vlasy.

Technika se stále zlepšuje.

A tak to nakonec dopadlo tak, že jsem ho strÄila do zásuvky. Potom jsem chytla šňůru a dostala jsem takovou ránu, že jsem málem omdlela. Já se tak lekla! NaÅ¡tÄ›stí mÄ› to nezabilo ani nijak nepoÅ¡kodilo, ale bylo to opravdu hodnÄ› bolestivé. Nejhorší, ale na tom bylo, že jsem se lekla a já právÄ› lekání nemám ráda. Když jsem se lekla právÄ› této rány od elektrického proudu, tak jsem málem z toho omdlela. Musela jsem si ihned postěžovat partnerovi, protože jsem byla úplnÄ› v Å¡oku. Partner mi tyto dráty opravil, sice je neopravil úplnÄ› profesionálnÄ›, ale oblepil to takovou gumovou lepící páskou, aby ty dráty neÅ¡ly vidÄ›t.

Technika je praktická.

A potom jsem si také dala pozor, aby už na to nesahala NaÅ¡tÄ›stí, ale už jsem mÄ›la za dva týdny narozeniny, takže partner by koupil nÄ›jaký úplnÄ› zbrusu nový krásný fén na vlasy. Navíc byl také s bezpeÄnostní pojistkou. Tamten fén pÅ™edtím jsem mÄ›la za pár stovek a byl to úplnÄ› obyÄejný cestovní fén na vlasy, takže si myslím, že nebyl nÄ›jak extra bezpeÄný. Takže jsem ráda, že koneÄnÄ› už mám nový fén. Pokud i vy nÄ›kdy toužíte po opravdu kvalitní technice, tak je nÄ›kdy opravdu nejlepší, když u toho neÅ¡etříte, protože když uÅ¡etříte tÅ™eba pár tisíc, tak se také může stát, že zaplatíte za to svým vlastním zdravím. V mém Älánku se mnoho lidí může dozvÄ›dÄ›t, že technika je opravdu skvÄ›lá, že nÄ›kteří lidé využívají techniku každý den jako například fén na vlasy.