OperaÄní systém je to, co vlastnÄ› poÄítaÄ Å™Ã­dí. NejrozšířenÄ›jší na svÄ›tÄ› je zcela bezpochyby Windows, který je skoro na vÅ¡ech strojích. Ale není zde jen on. Za nÄ›j se totiž musí platit a to v nÄ›kterých případech nemalé Äástky. Proto lze sáhnout po jiném systému a to je Linux. Ten je zadarmo a má asi stovku odnoží, které staví dobrovolníci. Stará potíž, kdy se Linux obsluhovat z příkazové řádky je již pryÄ a nyní se obsluhuje pÅ™es okna, skoro stejnÄ› jako Windows. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou zde propastné rozdíly ve stavbÄ› obou systémů, ale laik je v podstatÄ› nerozezná. Linux se tak dlouho snažil být stejný jako Windows, aby lidé mÄ›li snazší pÅ™echod a nemuseli se zdlouhavÄ› nÄ›co zase uÄit. Takže ten kdo umí pracovat s okny ve Windowsech, budete to za chvíli umÄ›t i na Linuxu.

symbol Linuxu

Odnožím Linuxu se říká distribuce a je jich opravdu hodnÄ›, jak již výše zmiňuji. NejznámÄ›jší je asi Ubuntu, ale do popÅ™edí se derou Linux Mint, nebo Fedora, Äi Solux. Výhoda vÅ¡ech tÄ›chto distribucí oproti Windows je v tom, že je lze vyzkouÅ¡et aniž si jakkoli nÄ›Äím zaneseme poÄítaÄ. Lze je totiž vyzkouÅ¡et přímo z „placky“, tedy DVD Äi CD, nebo z USB. Nic se nemusí instalovat, vÅ¡e se spouÅ¡tí samo a lze tedy klidnÄ› pracovat. Pokud zkouÅ¡ená distribuce nevyhovuje, jednoduÅ¡e se z poÄítaÄe vyndá médium, na kterém je a hotovo. PoÄítaÄ pak zase bude pracovat ve Windows jako by se nebylo cokoli dÄ›lo. TÄ›mto distribucím se říká Live a je možno je stáhnout z internetu zadarmo, nebo nÄ›kde sehnat za drobný peníz ceny nosiÄe. Tedy kolem padesáti korun.

Linux se symbolem

OperaÄní systém samozÅ™ejmÄ› nejsou jen tyto dva jmenované. Další jsou například Chrome, nebo Mac.

Další software pak byl vÄ›tÅ¡inou k jednomu úÄelu. Nyní je vÄ›tÅ¡ina víceúÄelová, takže pÅ™ehrávaÄ filmů zvládne lehce i hudbu a v programu pro psaní textu klidnÄ› udÄ›láte nÄ›jakou základní úpravu obrázku. KlidnÄ› si to vyzkouÅ¡ejte.