Práce v kanceláři je psychicky nároÄná a tím, že je vykonávána pÅ™evážnÄ› vsedÄ›, je nároÄná i fyzicky. Když už musí nÄ›kdo každý den mnoho hodin trávit vsedÄ›, mÄ›l by mít k dispozici takový sedací nábytek, jenž by mu umožnil zdravÄ› sedÄ›t. Tím nejlepším spoleÄníkem pÅ™i sedavém zamÄ›stnání jsou kancelářská kÅ™esla Orthopdic. Jejich mechanizmus dovoluje pohyb sedáku ve tÅ™ech smÄ›rech. Tím je zaruÄen i dostatek pohybu pro toho, kdo kÅ™eslo užívá. Je to ten nejlepší způsob, jak zdravÄ› sedÄ›t a zbavit se vÅ¡ech negativních následků nesprávného sezení.

Sedět pohodlně a zdravě

Pohodlí pÅ™i práci je velmi důležité. Kdo má sedavé zamÄ›stnání, tak v poloze vsedÄ› prožije celý pracovní den. Pokud není tÄ›lu umožnÄ›no zdravÄ› sedÄ›t, tak zaÄne brzy vysílat signály o své nespokojenosti. Dostaví různé zdravotní potíže, kterým není pÅ™i užívání nevhodného sedacího nábytku možné zabránit. Jedinou cestou k pohodlnému a zdravému sezení jsou kancelářská kÅ™esla, jež to umožňují. Jedná se o kÅ™esla se systémem Orthopedic. Je to úžasný mechanizmus, jenž dovolí sedáku pohyb ve tÅ™ech smÄ›rech a tím je tÄ›lo nuceno k systematickému pohybu. A není pÅ™i sezení nic zdravÄ›jšího než právÄ› takový pohyb.