Automobily se vyrábí v mnoha barvách. Každý si tak může vybrat tu, která se mu nejvíce líbí. Jen málokdo se však zamýšlí nad tím, že by se v tomto případě neměl ani zdaleka řídit jen svým vkusem. Zapotřebí je zvážit i jiné faktory, které by měly při výběru barvy hrát roli.

 

Tou první je samozÅ™ejmÄ› bezpeÄnost. Å edivý automobil nebude příliÅ¡ dobÅ™e vidÄ›t, zvláštÄ› za snížené viditelnosti. To může způsobovat problémy, zvláštÄ› v podzimních mlhách. Z tohoto důvodu je ideální nÄ›jaká jasná, výrazná barva, která bude znaÄnÄ› kontrastovat s šedou barvou silnice.

 

barva z bezpeÄnostního hlediska nevhodná

 

Výzkumy vÅ¡ak ukazují, že bychom se mÄ›li také vyhnout Äervené barvÄ›. Ta je totiž pomÄ›rnÄ› výrazná a dobÅ™e viditelná, avÅ¡ak možná právÄ› z tohoto důvodu si ji oblíbili ptáci. Pokud tedy své auto nebudete neustále garážovat, a to i pÅ™i nákupech, poÄítejte s tím, že se na nÄ›m brzy objeví mnoho bílých skvrn.

 

Možností jsou dnes samozřejmě také dvoubarevné automobily. Je však potřeba přiznat, že ty většinou nevypadají zrovna nejlépe. Často působí dojmem, že se vzaly díly ze dvou rozdílných vozů, aby byl postaven jeden nový, spíše než aby to vypadalo dobře.

 

dvoubarevný vůz

 

Pokud vÅ¡ak o nÄ›j pÅ™esto máme i pÅ™esto zájem, je rozhodnÄ› dobré zvolit barvy, které k sobÄ› budou ladit, a které budou zároveň i z bezpeÄnostních důvodů kontrastní se silnicí. Je vÅ¡ak potÅ™eba pÅ™iznat, že takovýchto aut v nabídce příliÅ¡ nenajdeme, aÅ¥ už u nás, nebo v zahraniÄí.

 

Barvu naÅ¡eho vozidla je také možné ozvláštnit nejrůznÄ›jšími nálepkami. Zákon proti nim nic nemá, pokud neomezují výhled Å™idiÄe (například tím, že jsou pÅ™es celé zadní okno), nebo nezakrývají důležité údaje, jako je dopravní znaÄka. I zde je vÅ¡ak potÅ™eba postupovat s vkusem a s citem. Pravidlo, že vÅ¡eho moc Å¡kodí, platí i zde. UmírnÄ›nost je klíÄem.

 

Zdaleka nejdůležitÄ›jší vÅ¡ak je, abyste byli se svým vozidlem spokojeni, a to jak po stránce vzhledové, tak i bezpeÄnostní. PÅ™eci jen, budete jej používat mnoho let.