Vzpomínáte si na své dÄ›tství, když jste jeÅ¡tÄ› dÄ›lali různé sportovní anebo zábavní aktivity? Abych se pÅ™iznala, tak já jsem mÄ›la ráda sport, a to opravdu už hodnÄ› dlouho. Moje maminka mi Å™ekla, že už i jako malé dítÄ› jsem moc ráda sportovala a mÄ›la jsem moc ráda pohyb. Tohle si samozÅ™ejmÄ› dokáži pÅ™edstavit, protože si vzpomínám, že já jako malá holka jsem také s kluky hrála fotbal. Ano, Ätete správnÄ›, jako malá holka jsem moc ráda s kluky hrála fotbal. Bylo to také tím, že u nás v okolí byly pouze jenom dvě kamarádky, které byly v mém vÄ›ku a jinak tam byli samí kluci. Bylo jich snad asi deset nebo patnáct, takže jsme si vyhráli. Vůbec tam tehdy nepÅ™iÅ¡lo divné, že si kluci hrají s holkami.

Mnoho dětí miluje fotbal.

Vůbec nechápu, že právÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› je tomu naopak. DneÅ¡ní dÄ›ti vůbec nechtÄ›jí sportovat anebo si hrát, když to jsou kluci a holky, vidím to na svém synovi. PrávÄ› můj syn nemá v okolí žádného svého vrstevníka, ale má tady samé holky. A když tÅ™eba vidí holky, že si hrají venku anebo sportují, tak syna nechtÄ›jí a říkají mu, že prý je kluk a že tohle je jenom vÅ¡echno pro holky. AbsolutnÄ› nechápu, co je na tom tak hrozného. Nevím, proÄ by si syn nemohl hrát s holkami. NaÅ¡tÄ›stí ale k nám jezdí synovec a neteÅ™, a to dvakrát týdnÄ›, takže syn si vyhraje nejenom ve Å¡kolce, ale potom také nakonec se s mým synovcem a s mou neteří.

MíÄové sporty mÄ› baví.

Je to prima, protože u nás vždycky stráví alespoň pÄ›t nebo Å¡est hodin a rádi také sportují. Syn má doma koleÄkové brusle, takže vždycky můj bratr vezme s sebou a s neteří a synovcem také koleÄkové brusle, takže potom jezdí na koleÄkových bruslích ve tÅ™ech a tady jim vůbec nepÅ™ijde divné, že si dva kluci hrají také s holkou. Myslím si, že tohle by takhle mÄ›lo být a nemÄ›lo by se rozliÅ¡ovat, jestli spolu si hrají anebo sportují kluci a holky. VždyÅ¥ je to pÅ™ece úplnÄ› normální a ve Å¡kolce a ve Å¡kole tohle nepÅ™ijde vůbec nikomu divné.