Jedno z největších nebezpečí pro dům představuje bezesporu požár. Ten může vzniknout z mnoha nejrůznějších příčin, ať už úmyslných či náhodných. Je tedy jen logické, že se snažíme tomu předejít. S prevencí se začíná již při samotné stavbě domu, kdy jsou použity nehořlavé materiály a mnohdy i protipožární ucpávky https://www.technologie-budov.cz/protipozarni-systemy/protipozarni-ucpavky-hilti/.

Ty najdeme především u nejrůznějších instalací, jako jsou například kanalizace, ale i vodovodní či jiné potrubí. Cílem je V případě vzniku požáru zabránit, aby se rozšířil mezerou mezi trubkou a stěnou, zvláště pokud je tato vyrobena z nehořlavého materiálu. Je totiž faktem, že i při sebevětší snaze o pečlivost nebude trubka nikdy stoprocentně utěsněna stěnou, a tato mezera může představovat jeden z možných bodů rozšíření ohně.

hašení již rozšířeného požáru

Je pravdou, že v běžných obytných domech se toto opatření příliš nedodržuje. V mnoha případech je totiž zbytečné, neboť žádná z místností nemá dokonalou protipožární ochranu. Přesto je dobré nad tím alespoň zauvažovat, neboť tak bude alespoň o jednu možnost rozšíření ohně méně.

Jiná situace je ve veřejných budovách, zvláště pak v nemocnicích. Ty musí být proti ohni zajištěny mnohem důkladněji. Například mezi jednotlivými odděleními najdeme protipožární stěny, které je možné uzavřít a požár tak v podstatě izolovat a zabránit jeho rozšíření do dalších prostor.

hořící dům

Bohužel, právě nejrůznější instalace představují slabé místo tohoto systému. Musí být totiž rozvedeny po celé budově, a není příliš dobře možné je v případě potřeby izolovat. Právě proto je nařízeno, aby zde byly použity tyto speciální ucpávky, které problém alespoň částečně řeší.

Je samozřejmé, že i tyto mohou během času ztratit svou efektivitu. Proto je dobré, aby byly pravidelně kontrolovány a v případě potřeby vyměněny. Jistě, není to jednoduché, ale bude tak zajištěna maximální možná bezpečnost, což by mělo být právě ve zdravotnických zařízeních na prvním místě.

Pokud se je tedy rozhodnete použít i u vás doma, nic vám v tom samozřejmě nebrání. Jen se napřed zamyslete, zda budou mít vůbec nějaký účinek, pokud u vás doma propukne požár. Je totiž hloupé zbytečně vyhazovat peníze.