Myslím si, že pro nÄ›koho je technika opravdu hodnÄ› složitá, ale pro nÄ›koho je zase velice důležitá. Protože jsou lidé, kteří s technikou pracují opravdu každý den a pro nÄ›koho je technika zase jenom pro radost a zábavu. A mám tím na mysli tÅ™eba různé videohry a nebo další herní konzole, které jsou velice praktické, protože dÄ›tem také pomáhají se soustÅ™edit a nebo rozvíjejí jejich mysl a tak podobnÄ›. I když samozÅ™ejmÄ› jsou tady také lidé, kteří si myslí, že televize nebo mobil, Äi herní konzole dÄ›tem vůbec do rukou nepatří, že dÄ›ti mají na techniku opravdu hodnÄ› Äasu. Jenomže já si tohle nemyslím. Vemte si, že v poslední dobÄ› je opravdu veliký tlak na to, aby lidé ihned umÄ›li na poÄítaÄi. To snad nejlépe už od narození. Tak proÄ dÄ›tem zakazovat techniku, když to stejnÄ› v budoucnu budou potÅ™ebovat? Alespoň takhle ve Å¡kole budou mít opravdu hodnÄ› znalostí a nebudou pozadu.

Mám chytrý mobil.

Protože opravdu není nic horšího, než když potom tÅ™eba nÄ›jaké dítÄ› nastupuje do páté třídy, kde už se uÄí složitÄ›jším vÄ›cem na technice, jako je například poÄítaÄ. Potom z toho to nakonec vyplyne tak, že ostatní dÄ›ti jsou opravdu hodnÄ› napÅ™ed a mají vysoké znalosti, kdežto tÅ™eba například vaÅ¡e jediné dítÄ› by bylo opravdu tak pozadu, že by se neznalo vůbec v niÄem. Tak proÄ dÄ›tem zakazovat techniku a tak podobnÄ›?

PoÄítaÄ mÄ› baví.

A když můj syn si chce hrát na mobilním telefonu hry a nebo si chce zahrát playstationy a nebo být na poÄítaÄi, tak jemu tohle vůbec nezakazuji. Jen kontroluji s Äím si tam syn hraje. SamozÅ™ejmÄ›, že taky na technice jsou různé vÄ›ci, které dÄ›ti dÄ›lat nemůžou, a to například hrát nÄ›jaké hry, kde se lidé vraždí a tak podobnÄ›. Tohle bych také svému synovi nedoporuÄila a zakázala bych mu to a spíš bych mu tam pustila nÄ›jaké zábavné dokumenty a nebo zajímavé hry. Věřte mi, že to dÄ›tem moc prospÄ›je.