Na jednu stranu to není zase tak složité, ale na tu druhou přímo hrozně. Jednoduše, ten, kdo má informace tak je napíše třeba ve Wordu a pak je dá na onen web. Jenže to není jen tak. Ten, kdo tu příslušnou stránku má, tedy mu patří a je majitel, ten si musí pohlídat, aby byly informace správné a relevantní. Pokud samozřejmě nejde o web s humorem, tam je to celkem jedno.  

Taková stránka se pak plní skuteÄnÄ› hodnotnými postÅ™ehy a Älánky. Ale to jsme v situaci, kdy už web existuje. Takže zpátky, couvnÄ›te troÅ¡ku a podíváme se na to.

 práce s PC

Na poÄátku vÅ¡eho je nápad, tedy udÄ›lat web o tom anebo onom. Například, máte oblíbeného zpÄ›váku a chcete mít web jen o nÄ›m podle svého. Nejprve tedy potÅ™ebujete doménu a tu můžete mít zadarmo, ovÅ¡em v adrese bude přídavek, nebo si ji koupíte v cenÄ› od sto korun a výše za rok. Na této doménÄ› pak tedy bude jasné, o Äem bude. Dále je potÅ™eba hosting. To znamená, že nÄ›kde musí být server, na který budou ukládány fotky a Älánky, popřípadÄ› zvukové nahrávky nebo videa. OvÅ¡em zde je kámen úrazu. BuÄto se lze řídit Å¡ablonou a zde je pak práce snadná, ale nikdy nebude vypadat pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡ich pÅ™edstav.

psaní webu

Nebo nezbývá, než se nauÄit vÅ¡e kolem HTML a zaÄít psát v tomto jazyce. Pokud si myslíte, že to zvládnete bÄ›hem týdne, neberu vám to. Ale ve skuteÄnosti to asi nesvedete, protože znaÄek a vÅ¡eho dalšího je více než dost. OstatnÄ›, jeden takový zápis vidíte na pÅ™iložené fotografii. Tak co, jeÅ¡tÄ› si na to troufáte? StaÄí jedno pÅ™ekliknutí, jedna drobná chybka a můžete zaÄít znovu. V tomto případÄ›, pokud to chcete skuteÄnÄ› detailisticky a jazyk HTML se nenauÄíte, nezbývá než si najmout profesionála, který to vÅ¡e zvládne. VÄ›tÅ¡inou nebývá sám, protože pak je tÅ™eba jeÅ¡tÄ› web hlídat, zabezpeÄovat a spousta dalších vÄ›cí. Takže vidíme, že to není žádná legrace. Musíte si sami zvolit tu nejlepší variantu.